Računovodski servis Center poslovanja d.o.o.

Izvršbe
center poslovanja d.o.o.

Kdaj se odločiti za izvršbo?

Za izvršbo se je smiselno odločiti, ko ste prepričani, da ne boste uspeli z nobenim drugim sredstvom. Pred samo izvršbo je namreč priporočljivo, da dolžnika redno kontaktirate, ga opominjate (pisno in po telefonu), da ima do Vas neporavnane obveznosti. Skušajte ugotoviti, zakaj ni poravnal obveznosti, ter se v primerih večjih likvidnostnih težav poizkusite dogovoriti za obročno odplačevanje ali celo kompenzacijo.
Nikakor ne čakajte, da bo dolžnik zašel v likvidnostne težave in blokado transakcijskih računov. Zavedati se morate namreč, da pogosto niste edini upnik, v primeru, da boste z izvršbo čakali, je povsem možno, da se boste morali postaviti v vrsto za ostalimi upniki, ki bodo izvršbo vložili pred Vami.

Na podlagi česa lahko vložite izvršbo?

Izvršba na denarno terjatev se lahko predlaga z izvršilnim predlogom na podlagi verodostojne listine, ali z izvršilnim predlogom na podlagi izvršilnega naslova (odvisno od tega, ali denarna terjatev izhaja iz izvršilnega naslova ali iz verodostojne listine).

Med verodostojne listine spadajo:

- faktura (račun, obračun obresti),
- menica in ček s protestom in povratnim računom,
- javna listina (notarski zapis, če v njem ni določena neposredna izvršljivost),
- izpisek iz poslovnih knjig, overjen s strani odgovorne osebe (konto kartica, knjigovodska kartica,   izpisek odprtih postavk – vedno podpisano s strani zakonitega zastopnika ali od njega   pooblaščene   osebe),
- po zakonu overjena zasebna listina (npr. cesijska pogodba),
- listina, ki ima po posebnih predpisih naravo javne listine.

Med izvršilne naslove spadajo:

- izvršljiva sodna odločba (sodba ali sklep s klavzulo pravnomočnosti in izvršljivosti, arbitražna   odločba) in sodna poravnava;
- izvršljiv notarski zapis;
- druga izvršljiva odločba ali listina, za katero zakon, ratificirana in objavljena mednarodna pogodba   ali pravni akt Evropske unije, ki se v Republiki Sloveniji uporablja neposredno, določa, da je   izvršilni naslov.

Kakšen je postopek izvršbe?

V predlogu je potrebno navesti:

- podatke upnika in dolžnika,
- dolžnikove identifikacijske številke, če upnik z njimi razpolaga (npr. EMŠO, davčna številka),
- izvršilni naslov oziroma verodostojno listino,
- dolžnikovo obveznost,
- sredstvo in predmet izvršbe,
- druge podatke, ki so potrebni, da se izvršba lahko opravi (npr. podatke o izvršitelju).

Vse to Vam v našem podjetju naredimo hitro, strokovno in finančno ugodno!info[@]centerposlovanja.si

Storitve

Storitve

izjava

Marija Ciglar, Direktor Center poslovanja d.o.o. "Računovodstvo je v Sloveniji obvezno. Podjetje lahko za opravljanje računovodstva najame računovodski servis, kar je predvsem primerno za manjša podjetja, ki bi jim lastni računovodja predstavljal prevelik strošek. Outsourcing računovodskih storitev je cenovno in kvalitetno primerna rešitev, saj so računovodski servisi specialisti na svojem področju."