Računovodski servis Center poslovanja d.o.o.

Računovodske storitve
center poslovanja d.o.o.

Računovodstvo:
Za vas opravljamo naslednje računovodske in poslovne storitve:

- vodenje glavne knjige,
- analitična evidenca saldakontov,
- obračun davka na dodano vrednost, vodenje davčnih evidenc,
- register osnovnih sredstev, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
- izdelava medletnih bilanc, izdelava zaključnega računa za AJPES in DURS,
- vodenje blagajne,
- obračun plač, obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
- obračun prispevkov za socialno varnost zavezanca,
- vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
- izdelava poročil za Banko Slovenije,
- izdelava statistike finančnih računov,
- vodenje plačilnega prometa,
- obračun obresti,
- priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
- izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
- izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom.

Po dogovoru opravljamo tudi finančne storitve in poslovna opravila:

- sestava najrazličnejš¡h pogodb, predlogov za uvedbo kazenskih postopkov za neplačnike, predlogov za izvršbo ipd.
- priprava asignacij, cesij ipd.
- popolno vodenje postopka in priskrba dokumentacije za javne razpise, javna naročila ipd.
- nasveti glede trženja, organizacije poslovanja, zaposlovanja ipd.
- uvajanje v računalniško poslovanje podjetja
- pomoč pri prehodu na e-bančništvo in drugo e-poslovanje (e-davki, e-uprava ipd.)


Naša motivacija so zadovolnji uporabniki naših storitev katerim zanamo prisluhniti in poiskati najboljše rešitve njihove organizacije. Postanite eden iz med mnogih zadovoljnjih uporabnikov naših storitev in nam pišite na:
info@centerposlovanja.si

Storitve

Storitve

izjava

Marija Ciglar, Direktor Center poslovanja d.o.o. "Računovodstvo je v Sloveniji obvezno. Podjetje lahko za opravljanje računovodstva najame računovodski servis, kar je predvsem primerno za manjša podjetja, ki bi jim lastni računovodja predstavljal prevelik strošek. Outsourcing računovodskih storitev je cenovno in kvalitetno primerna rešitev, saj so računovodski servisi specialisti na svojem področju."