Računovodski servis Center poslovanja d.o.o.

Razpisi
center poslovanja d.o.o.

Priprava projektne dokumentacije

V računovodskem servisu - Center poslovanja d.o.o., vam pomagamo oblikovati projekt, ki bo skladen z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa, pripravimo pa vam tudi prijavnico z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili ter poskrbimo za pravočasno oddajo popolne dokumentacije.


Ste lastnik rastočega podjetja z mnogo dobrimi idejami, a brez potrebnih sredstev za njihovo uresničitev? Načrtujete investicijo, razvijate nove tehnologije in izdelke ali pa le potrebujete ugoden kredit za obratna sredstva?

Ste predstavnik občine ali javnega zavoda? Načrtujete obnovo javne razsvetljave ali investicijo v čistilno napravo? Organizirate športne in kulturne dogodke?

Financirajte jih z nepovratnimi sredstvi in subvencioniranimi krediti iz evropskih in nacionalnih razvojnih programov ter razpisov! Vse, kar potrebujete, so jasno opredeljeni razvojni cilji, pravilno prepoznani razpisi in prepričljivo pripravljena projektna dokumentacija.

V računovodskem servisu - Center poslovanja d.o.o., imamo bogate izkušnje tudi s pripravo projektov za nepovratna sredstva za lastne potrebe. Te izkušnje kombiniramo z odličnim poznavanjem potreb podjetnikov. Pomagamo vam lahko pri iskanju ustreznih razpisov, prilagajanju razvojnih idej in pri pripravi projektne dokumentacije:

- skupaj oblikujemo projektno idejo in poiščemo primeren javni razpis, oziroma vir financiranja ter pripravimo predlog za sodelovanje,

- dogovorimo se o podrobnostih sodelovanja (časovni okvir, medsebojne obveznosti in odgovornosti, finančni okvir),

- preoblikujemo projektno idejo v zahtevano projektno dokumentacijo (prijavnica, poslovni načrt, investicijski načrt,..), v sodelovanju z vami pripravimo vse potrebne priloge in oddamo prijavo,

- po odobritvi projekta lahko prevzamemo tudi finančno in administrativno vodenje projekta, kar vam bo omogočilo osredotočenje na izvajanje vsebine, izognili pa se boste zahtevni administraciji projekta.info@centerposlovanja.si

Storitve Preveri aktualne razpise

Storitve

izjava

Marija Ciglar, Direktor Center poslovanja d.o.o. "Računovodstvo je v Sloveniji obvezno. Podjetje lahko za opravljanje računovodstva najame računovodski servis, kar je predvsem primerno za manjša podjetja, ki bi jim lastni računovodja predstavljal prevelik strošek. Outsourcing računovodskih storitev je cenovno in kvalitetno primerna rešitev, saj so računovodski servisi specialisti na svojem področju."