Računovodski servis Center poslovanja d.o.o.

Računovodstvo za javne zavode
center poslovanja d.o.o.

Izvajamo računovodstvo za javne zavode!

Računovodske rešitve v javnih službah imajo nekatere posebnosti, ki se pojavljajo zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. Država v določenem smislu zavodom omejuje samostojnost na vseh področjih in tudi področje računovodstva pri tem ni izjema.

- dvojno vodenje računovodstva (po denarnem in obračunskem toku) in
- delitev javne in tržne dejavnosti v javnih zavodih,
- vodenje prihodkov in odhodkov po posameznih virih financiranja oziroma projektih.

Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička. Za opravljanje dejavnosti so financirani s strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti. Spremljanje prihodkov ne povzroča večjih težav, spremljanje in razporejanje odhodkov pa je veliko težja naloga.

Javni zavodi so dolžni voditi računovodstvo tako po načelu nastanka poslovnega dogodka, kot po načelu denarnega toka, kar nemalokrat povzroča težave. Za izkazovanje poslovanja javnih zavodov je primernejša računovodska politika nastanka poslovnega dogodka, ki izkazuje prihodke, odhodke in rezultat poslovanja glede na čas nastanka poslovnega dogodka. Vendar pa nam računovodska politika po načelu denarnega toka pove, od kod denar pride, kam denar gre in kakšna je tveganost, ali denar bo. Zato je za celovito gospodarjenje v javnem zavodu nujno izdelati tako izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, kot tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.info[@]centerposlovanja.si

Storitve

Storitve

izjava

Marija Ciglar, Direktor Center poslovanja d.o.o. "Računovodstvo je v Sloveniji obvezno. Podjetje lahko za opravljanje računovodstva najame računovodski servis, kar je predvsem primerno za manjša podjetja, ki bi jim lastni računovodja predstavljal prevelik strošek. Outsourcing računovodskih storitev je cenovno in kvalitetno primerna rešitev, saj so računovodski servisi specialisti na svojem področju."